chalkida365.gr
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝΧΑΛΚΙΔΑ

Έρχεται το Πρωτάθλημα Ανεξάρτητων Ομάδων Basket του Δήμου Χαλκιδέων

Κοινοποίηση

Μετά και την ομόφωνη έγκριση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, το Πρωτάθλημα Ανεξάρτητων Ομάδων Καλαθοσφαίρισης του Δήμου Χαλκιδέων έρχεται για ακόμη μια χρονιά και θα διεξαχθεί στα Δημοτικά Κλειστά Γυμναστήρια του Δήμου Χαλκιδέων, από τον Μάιο έως τον Ιούλιο του 2024.
Ο Δήμος Χαλκιδέων καλεί όλες τις ανεξάρτητες ομάδες, που επιθυμούν να συμμετέχουν, να δηλώσουν συμμετοχή με πλήρη φάκελο, έως και Πέμπτη 25 Απριλίου 2024, στο Τμήμα Αθλητισμού (Φαρμακίδου 15, 2ος όροφος).

Ακολουθεί ολόκληρη η προκήρυξη των αγώνων:

Άρθρο 1. Οργάνωση Πρωταθλήματος
Την ευθύνη της διοργάνωσης και διεξαγωγής του πρωταθλήματος έχει η Αντιδημαρχία Αθλητισμού, σύμφωνα με την διοικητική δομή της Διεύθυνσης του Πρώην ΔΟΑΠΠΕΧ, στο εξής ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ.
Ειδικότερα :
 Συστήνει τριμελή Επιτροπή παρακολούθησης και εφαρμογής των όρων της παρούσης καθώς και της διεξαγωγής του πρωταθλήματος . Η επιτροπή αυτή ορίζεται με Απόφαση του Αρμόδιου Αντιδημάρχου Αθλητισμού και αποτελείται από διακεκριμένα μέλη στον χώρο της καλαθοσφαίρισης.
 Εγκρίνει την κατάσταση συμμετοχής των ομάδων.
 Οι αγώνες των ομάδων θα διεξάγονται στις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις στου Δήμου Χαλκιδέων σε μέρες και ώρες που δε θα παρακωλύουν την ομαλή λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων του.
 Το πρόγραμμα των αγώνων θα γίνεται γνωστό τουλάχιστον 2 μέρες πριν από τη διεξαγωγή τους , όπως επίσης και το γήπεδο στο οποίο θα διεξάγονται οι αγώνες.

Άρθρο 2. Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν:
1. Όλοι οι μη εν ενεργεία αθλητές που δεν έχουν δελτίο ενεργό σε σύλλογο Εθνικών ή τοπικών κατηγοριών. Ως μη ενεργεία αθλητής ορίζεται αυτός που δεν έχει αγωνιστεί έως την καταληκτική προθεσμία δήλωσης συμμετοχής ομάδων σε κανένα επίσημο αγώνα διοργάνωσης καλαθοσφαίρισης από 1/9/2023. Σε περίπτωση που αγωνιστεί σε επίσημο αγώνα διοργάνωσης καλαθοσφαίρισης μετά την έναρξη της διοργάνωσης δεν θεωρείται μη εν ενεργεία αθλητής και η συμμετοχή του καθίσταται αντικανονική.
2. Έως δύο αθλητές σε κάθε ομάδα με δελτίο σε σύλλογο τοπικών κατηγοριών, άνω των 40 ετών. (Γεννημένος έως 1-1-1983)
3. Οι ομάδες είναι αμιγώς αντρικές

Άρθρο 3. Δικαιολογητικά Συμμετοχής Ομάδων-Αθλητών
Η ανεξάρτητη ομάδα που επιθυμεί να συμμετάσχει στην διοργάνωση θα πρέπει να υποβάλει στον ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ και συγκεκριμένα στο Τμήμα Άθλησης [Φαρμακίδου 15 στον 2ο όροφο] έως την καταληκτική ημερομηνία που τίθεται στην παρούσα προκήρυξη, επί ποινή αποκλεισμού
Α. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που περιλαμβάνει:
• Την υπογεγραμμένη δήλωση του υπεύθυνου ή εκπροσώπου της ομάδας ότι έλαβε γνώση του περιεχομένου της προκήρυξης και την οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
• Τον ορισμό ενός εκπροσώπου – υπεύθυνου του φορέα του και ενός αναπληρωματικού του, που ένας τουλάχιστον εξ αυτών θα παρίσταται στον αγώνα, ως υπεύθυνος – εκπρόσωπος της ομάδας κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που περιλαμβάνει:
• Ονοματεπώνυμο και έτος γέννησης του αθλητή
• Υπογραφή από τον υπεύθυνο ή εκπρόσωπο του φορέα.
• Στοιχεία επικοινωνίας και πληροφορίες ομάδας (e-mail, τηλέφωνο, χρώματα ομάδας κ.λπ).
1. Μεταγραφές ή προσθήκες παικτών θα μπορούν να γίνουν μέχρι την ολοκλήρωση της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος και έως τρεις (3) αθλητές που δεν είχαν δηλωθεί στις αρχικές καταστάσεις.
2. Προϋπόθεση συμμετοχής στο πρωτάθλημα είναι το δελτίο αθλητή, το οποίο αναλαμβάνει να εκδώσει ο Διοργανωτής. Για να εκδοθεί το δελτίο αθλητή, πρέπει για κάθε αθλητή να προσκομιστεί:
Α) Μία έγχρωμη φωτογραφία.
Β) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
Γ) ιατρική βεβαίωση ικανότητας άθλησης από καρδιολόγο ή παθολόγο ή γενικής ιατρικής. Δεκτές βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από 1.2.2024.
3. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή στο Πρωτάθλημα σε ομάδες ή σε μεμονωμένους παίκτες με αιτιολογημένη απόφασή της.
4. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές με κατάθεση πλήρη φακέλου και μόνο έως την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024, και θα κατατίθενται στο Τμήμα Άθλησης [ Φαρμακίδου 15 _ 2ος όροφος], . Πληροφορίες στο Tμήμα άθλησης [ 2221351165] _ emai: adoappex@gmail.com και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκιδέων dimoschalkideon.gr

Άρθρο 4 : Ιατρική εξέταση διαγωνιζομένων- Ιατρική κάλυψη των αγώνων
1. Η παρουσία γιατρού ή πιστοποιημένοι διασώστες από ΕΚΑΒ ή Ερυθρό Σταυρό καθώς και από άλλους πιστοποιημένους φορείς του Υπουργείου Υγείας , οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αναζωογόνησης {ERC]. θα πιστοποιείται από το διαιτητή πριν από την έναρξη του αγώνα, οποίος θα υποχρεούται να μην ξεκινήσει ή να διακόψει τον αγώνα, εάν δεν υπάρχει ιατρός.
2. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ αναλαμβάνει την ιατρική κάλυψη στους αγώνες και θα διασφαλίζει την παρουσία της κατά τη διάρκεια των αγώνων.
3. Εάν λόγω τραυματισμού ή ασθένειας διαγωνιζομένου (αθλούμενου ή διαιτητή ή παράγοντα τέλεσης του αγώνα), κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, προκύψουν στη συνέχεια ασφαλιστικές ή άλλες απαιτήσεις, ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ, ουδεμία ευθύνη θα φέρουν.

Άρθρο 5. Σύστημα διεξαγωγής
Στο πρωτάθλημα θα συμμετέχουν έως 18 ομάδες χωρισμένες σε δύο ομίλους, με σύστημα διεξαγωγής ένας εναντίον όλων σε ένα γύρο.
Στη β’ φάση του πρωταθλήματος οι ομάδες του α’ ομίλου αγωνίζονται χιαστεί με εκείνες του β’ ομίλου σε νοκ-άουτ αγώνες.
Συνολικά, υπολογίζονται να διεξαχθούν περίπου 80 αγώνες.

Άρθρο 6. Διεξαγωγή αγώνων
1. Πριν από κάθε παιχνίδι, οι ομάδες θα υποχρεούνται να προσκομίσουν έως 12 αθλητικά δελτία για να δηλωθούν στο φύλλο αγώνα.. Η γραμματεία θα οφείλει να ελέγχει την ορθότητα των αθλητικών δελτίων των συμμετεχόντων.
2. Ο αγώνας θα διαρκεί 40 λεπτά σε 4 περιόδους, διάρκειας 10 λεπτών έκαστη (καθαρού χρόνου), μεταξύ των περιόδων θα υπάρχει διάλειμμα 2 λεπτών εκτός της 2ης προς την 3η που το διάλειμμα θα διαρκεί 10 λεπτά. Σε κάθε περίοδο η κάθε ομάδα δικαιούται 1 τάιμ-άουτ. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στον κανονικό αγώνα, θα δίνεται 5λεπτη παράταση και 1 τάιμ-άουτ ανά ομάδα. Εάν η ομάδα παρουσιαστεί με 4 αθλητές στο γήπεδο, δεν ξεκινάει ο αγώνας και μετά από 15 λεπτά κλείνει το Φύλλο Αγώνα (Φ.Α.) με μηδενισμό της ομάδας που δεν παρουσίασε 5 αθλητές κατά τα ανωτέρω.
3. Κάθε ομάδα υποχρεούται να δηλώσει, πριν από την έναρξη κάθε αγώνα, το όνομα τουλάχιστον ενός προπονητή. Σε αντίθετη περίπτωση, θα μηδενίζεται για το συγκεκριμένο αγώνα με σκορ εναντίον της 20 – 0.
4. Το Φύλλο Αγώνα θα συντάσσεται από τη γραμματεία και σ’ αυτό θα αναγράφονται:
• Ο αριθμός αγωνιστικής
• Η ημερομηνία, τοποθεσία και ώρα έναρξης του αγώνα
• Οι συνθέσεις των παικτών και των προπονητών και οι υπεύθυνοι των ομάδων
• Τα ονοματεπώνυμα των διαιτητών
• Τα ονοματεπώνυμα των κριτών
• Το ονοματεπώνυμο του ιατρού του αγώνα
Μετά τη λήξη του αγώνα θα πρέπει να αναγραφεί:
• Το αποτέλεσμα του αγώνα
• Τυχόν παρατηρήσεις των διαιτητών σε περίπτωση αποβολής. Στην περίπτωση αυτή
πρέπει να αναγράφεται λεπτομερώς το ονοματεπώνυμο του παίκτη και ο λόγος της αποβολής.
• Ενστάσεις που τυχόν υποβληθούν με βάση των παρόντα κανονισμό.
• Λόγοι οι οποίοι συνέτρεξαν για την διακοπή του αγώνα σε βάρος της μίας ή της άλλης ομάδας και την τυχόν κατακύρωση του αποτελέσματος υπέρ μιας απ’ αυτές.
5. Μετά την υπογραφή του φύλλου αγώνα από τον διαιτητή απαγορεύεται η τροποποίηση, συμπλήρωση ή διόρθωσή του. Εάν υπάρχει η ανάγκη, η συμπληρωματική έκθεση του διαιτητή θα υποβάλλεται στον ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ
6. Κάθε ομάδα υποχρεούται να έχει ένα (1) σετ εμφάνισης. Μπορεί ωστόσο να έχει παραπάνω από (1). Επίσης δύναται η χρήση στολής διπλής όψεως (Ντουμπλεφας). Η αρίθμηση των εμφανίσεων είναι ελεύθερη από το 0 έως το 99 και ο αριθμός θα πρέπει να είναι ευδιάκριτος μπρος και πίσω. Κάθε ομάδα μπορεί, στην εμφάνισή της, να φέρει το σήμα της, το λογότυπο του χορηγού της, εφόσον υπάρχει, καθώς και το όνομα ή το ψευδώνυμο του κάθε αθλητή.
7. Σε περίπτωση που η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα έχουν παρόμοια χρώματα, η γηπεδούχος ομάδα είναι αυτή που υποχρεούται να αλλάξει εμφάνιση. Διαφορετικά, το παιχνίδι κατοχυρώνεται στην φιλοξενούμενη ομάδα με μηδενισμό της γηπεδούχου ομάδας (0-20).

Άρθρο 7. Βαθμολογία – Κατάταξη
1. Οι ομάδες που συμμετέχουν για κάθε αγώνα βαθμολογούνται με :
• Δύο (2) βαθμούς σε περίπτωση νίκης
• Έναν βαθμό (1) σε περίπτωση ήττας.
2. Η ομάδα μηδενίζεται στις παρακάτω περιπτώσεις :
• Σε περίπτωση συμμετοχής σε αγώνα διαγωνιζομένων που δεν δικαιούνται συμμετοχής και αφού έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα και νόμιμα η ένσταση. Η ένσταση για αντικανονική συμμετοχή διαγωνιζόμενου μπορεί να υποβληθεί στον ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ εντός 48 ωρών από τη λήξη του παιχνιδιού.
• Σε περίπτωση μη προσέλευσης της στον αγωνιστικό χώρο (μηδενισμός και σκορ 20-0).
• Σε περίπτωση που δε δηλώσει στο ΦΑ τουλάχιστον έναν προπονητή.
3. Ομάδα που δεν θα παρουσιαστεί δύο (2) φορές αποβάλλεται από την συνέχεια των αγώνων.
4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στον κανονισμό αγώνων πρωταθλήματος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης

Άρθρο 8. Υποχρεώσεις ομάδων – διαιτητών
1. Οι υποχρεώσεις των παικτών και των αρχηγών των ομάδων ορίζονται ως εξής:
• Οι αγωνιζόμενες ομάδες πρέπει να παρουσιάζονται στο γήπεδο με ομοιόμορφη αθλητική περιβολή.
• Να προσκομίζουν στον σημειωτή την κατάσταση συμμετοχής, τα δελτία των αθλουμένων της που θα αγωνιστούν, καθώς και τα ονόματα του αρχηγού και του αναπληρωτή του, δεκαπέντε λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα.
• Στην προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα να έχει πέντε (5) τουλάχιστον αθλητές έτοιμους να αγωνιστούν σε περίπτωση που μια ομάδα δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί με τα όσα ορίζει η προηγούμενη παράγραφος, τότε και μόνο δικαιούται να της δοθεί 15λεπτη καθυστέρηση για την έναρξη του αγώνα. Ο χρόνος αυτός θα καθορίζεται με βάση την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα και δεν είναι δυνατόν να παραταθεί από τον αναφερόμενο χρόνο, περισσότερο από 15 λεπτά.
2. Για την ομαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ σε κάθε παιχνίδι η παρουσία Ιατρού, Διαιτητών, Γραμματείας. Η παρουσία Ιατρού, Διαιτητών και Γραμματείας είναι ευθύνη του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ.
3. Με ευθύνη των Διαιτητών κανένας αγώνας δεν θα διεξάγεται χωρίς την παρουσία Ιατρού που κρίνεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ για την ασφάλεια των αθλουμένων.
4. Υπεύθυνοι του αγώνα, θα ορίζονται, εκ μέρους των ομάδων, οι προπονητές, οι δύο διαιτητές, οι δύο κριτές και ο ιατρός. Τα ονόματα όλων των παραπάνω θα αναγράφονται στο ΦΑ, το οποίο και θα υπογράφουν στο τέλος του αγώνα.
5. Οποιοδήποτε θέμα θα προκύπτει κατά τη διάρκεια του αγώνα, θα επιλύεται από αυτούς.
6. Η διαιτησία και η γραμματεία ενός αγώνα θα ορίζονται από τους οικείους συνδέσμους και θα απαρτίζονται από τουλάχιστον 2 Διαιτητές και τουλάχιστον 2 Κριτές.
7. Σε περίπτωση ενδεχόμενης βλάβης των ηλεκτρονικών μέσων των γηπέδων (πίνακας, χρονόμετρο) το παιχνίδι θα διεξάγεται κανονικά με χειροκίνητα μέσα.

Άρθρο 9. Ενστάσεις – Ποινές – Αποκλεισμοί ομάδων
1. Δικαίωμα υποβολής ένστασης θα έχουν οι ομάδες που συμμετέχουν στον αγώνα για τους παρακάτω λόγους :
• Για αντικανονική συμμετοχή αθλητή. Για την περίπτωση αντικανονικής συμμετοχής απαραίτητη προϋπόθεση να γίνει δεκτή ή ένσταση θα είναι ο αθλητής να είχε συμμετοχή στον αγώνα. Η ομάδα που θα τιμωρηθεί για αντικανονική συμμετοχή παίκτη θα τιμωρείται αυτοδίκαια σε όλους τους αγώνες που είχε συμμετοχή ο εν λόγω παίκτης.
• Για πλαστοπροσωπία αθλητή. Για την περίπτωση πλαστοπροσωπίας, θα αρκεί η αναγραφή του αθλητή στο Φ.Α.
• Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται μέχρι την υπογραφή του Φ.Α. ή εντός 48 ωρών μετά τη λήξη του αγώνα προς την Τεχνική Επιτροπή και για να γίνουν τυπικά δεκτές θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή του αρχηγού της ομάδας που την καταθέτει και θα πρέπει να αναλύονται σ’ αυτήν καθαρά οι λόγοι.
• Δικαίωμα ένστασης θα έχει μόνο η διαγωνιζόμενη στο συγκεκριμένο παιχνίδι ομάδα.
2. Για την εύρυθμη διεξαγωγή του Πρωταθλήματος προβλέπονται ποινές σε περίπτωση παραπτωμάτων των ομάδων.
3. Ομάδες που δεν θα έχουν τακτοποιήσει όλες τις εκκρεμότητες τους μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία από την παρούσα προκήρυξη δεν θα λαμβάνουν μέρος στην κλήρωση.
4. Ομάδα που δεν θα παρουσιαστεί δύο (2) φορές για να αγωνιστεί θα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα και θα μηδενίζεται.
5. Στην περίπτωση που αποφασιστεί η αποβολή μιας ομάδας από το τουρνουά ή στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο μια ομάδα αποσυρθεί, τότε το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί με μία (1) λιγότερη ομάδα
6. Οι ομάδες που συμμετέχουν υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από το Ν. 2725/99, την κείμενη νομοθεσία, τις διατάξεις των άρθρων 60-91 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. και της προκήρυξης του Πρωταθλήματος.

Άρθρο 10. Πρόγραμμα αγώνων
1. Το πρόγραμμα των αγώνων θα ακολουθείται πιστά από τις διαγωνιζόμενες ομάδες χωρίς καμία διαμαρτυρία.
2. Αποκλειστικά υπεύθυνοι για την πληροφόρηση του προγράμματος, θα είναι οι εκπρόσωποι των ομάδων οι οποίοι οφείλουν να ενημερώνονται από τον ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ.
3. Θα απαγορεύεται η αναβολή αγώνων χωρίς την έγκριση του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ.
4. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης σε αγώνα ο υπεύθυνος της ομάδας πρέπει να καταθέσει γραπτή αίτηση τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τον προγραμματισμένο αγώνα. Εάν γίνει δεκτό το αίτημα θα ορίζεται νέα ημερομηνία του αγώνα. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης η ομάδα θα μηδενίζεται και θα καταβάλει το αντίστοιχο κόστος αγώνα που της αναλογεί.
5. Επαναπρογραμματισμός αγώνα θα γίνεται ΜΟΝΟ στην περίπτωση που αναβληθεί: Α) είτε λόγω απόφασης της Διοργανώτριας αρχής, Β) είτε λόγω τεχνικού προβλήματος, Γ) είτε λόγω προβλήματος-κωλύματος του γηπέδου.

Άρθρο 11. Κόστος συμμετοχής
1. Για την εγγραφή κάθε ομάδας στο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Ανεξαρτήτων ομάδων θα υπάρχει κόστος συμμετοχής το οποίο θα ανέρχεται σε € 200.
2. Από την συμμετοχή αυτή θα καλύπτεται μέρος των εξόδων της διοργάνωσης (διαιτητές, γραμματεία, ιατροί κτλ)
3. Αν κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του Πρωταθλήματος μια ομάδα διακόπτει τη συμμετοχή της, δεν θα έχει δικαίωμα επιστροφής των χρημάτων της συμμετοχής.
4. Για να συμπεριληφθεί στην κλήρωση του Πρωταθλήματος μια ομάδα, πρέπει να έχει προκαταβάλει τα χρήματα, μαζί με όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Άρθρο 12. Έπαθλα – Βραβεία
1. Βραβεύονται οι αθλητές και προπονητές όλων των ομάδων, που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα με μετάλλια.
2. Βραβεύονται οι 3 πρώτες ομάδες με κύπελλα.
3. Η επιτροπή μπορεί να ορίσει οποιαδήποτε άλλη βράβευση κρίνει σκόπιμη στη διάρκεια του πρωταθλήματος (κύπελλο ήθους σε ομάδα για τη διάδοση του αθλητισμού, κύπελλο ειδικής συμμετοχής, πολυτιμότερος παίκτης, νικητής διαγωνισμού τρίποντων κλπ).

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα προκήρυξη ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να το συμπεριλάβει σε συμπληρωματική προκήρυξη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κασσελάκης: «Η άμυνα της χώρας, δεν είναι ζήτημα επικοινωνίας»

Δ. Παπαστεργίου: Δεν ψηφιοποιούμε απλά, αλλά καταργούμε τη γραφειοκρατία

Η Ισπανία τιμά την μνήμη των νεκρών της 11ης Μαρτίου: Είκοσι χρόνια από την τρομοκρατική επίθεση στη Μαδρίτη